. .

 | 
 

 

   
@ @
o. ᦤ .o
 o.  ᦤ .o
avatar

: 52
MMS :
SMS :


My SMS
My SMS ]


: 23/10/2008

:     18, 2008 6:20 amډړ ٿ ړڹٱ ٱڶډٱ ٱڶٿٱ
-
~ ۈڛۈړڹٱ ~ ٱڶڶ ډٿ ٱ ڹٱ ٱړ
ړڹٱ ڹړډډ ٿٱ \\ ۈڹڹٱ ۈٱڶٿٱ !
ۈ ۈڨٱٿڹٱ ڣ " ٿڣٱۈٿٱ " ٱ ٱړ ...
!!


ٿډړ

ٱȐ [ ۈٿ ] / ۈړ ٱڹ !
ٿډړ
ڣړٱڨ ٱ
ٱڶډ ڣڹ !


ٱړ ٱڨڶٿ :
[ ܐ ]
ۈٱړٿڣ ۈٿ
ۈڛڹ ٱڶڶ
ڹٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
ۈٱ ڛٿڹ


ډٱ ٿډړ / ٱڹ { ܐ ....
ڶ ~
ڣ { ڶ .... ~ ۈڣ ٱڹٱٿ
ܐ

ٱړۈډ [ ڨڶ ] ڹ ډ \\
ړ
ٱٿ ڹ ٱ͐ ڶܐ ڛܐ
!!


ٱۈ ڶ ڣ ڹڛ \\ ڶۈ ٿ
ڹڛ

ڶۈ ڹ ڨډړ ڶ ٱڶڹڛٱڹ ٱٿܐ

ۈٱۈ ڶ ڣ ڨڛ \\ ڶۈ ٿ ڨڛ
ڶۈ ڹ ڨڶ ͍ړ ٱٱڹ
ٿܐ ...
!!


ڨڶٿڶܐ " ڶٱٿ .. ۈ ..
ڶٱٿڣٱړڨڹ "
ۈٱړ ٿ ۈ | ڨ | ڙۈڶܐ ڹٱ ڣڹ ... !!


ډٱ " ڣڨډٿ " ۈ / ڨ ٱ ڣڨډٿ !
ۈڣڨډٱڹ ڶܐ ٿړ ڣڨډ ڶ

ڛٱڛ / ۈۈډ - ڹ - ٱٿڨډٿ
ٱڶٿڹ { ٿ ڣ / ډ ... ۈڶٱ
~

_________________
    
 
    
1 1

:
 ::   :: o. ᦤ .o-